Apraksti

SAM 832 projekts

Datu imports

Datu pārcelšana

Darba uzsākšana

Mācību gada noslēgums