Projekta SAM 8.3.2. izpilde Mykoob

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Situācijas apraksts sagatavošanās darbam:

  • Skolās, kas piedalās projekta realizācijā, ir izveidoti priekšmeti atbilstoši projekta prasībām. Tos nedrīkst redigēt.
  • Nodarbību pievienošana notiek “konsultāciju” sadaļā.
  • Skolas adminstratoram un pedagogiem ir tiesības veidot projekta prasībām īpaši pielāgotas atskaites.

 

 

Sagatavošanās darbam:

  • Skolas administratoram, katram priekšmetam jāpievieno pasniedzēji, kas piedalās konkrētā priekšmeta pasniegšanā.
  • Liekos priekšmetus, kuri skolai nav vajadzīgi, drīkst dzēst.
  • Skolai uzstādījumu sadaļa jānorāda kurā (vēsturiskajā) novadā tā atrodas.

 

 

Tuvākajā laikā:

  • Kopīgās skolas atskaites par iepriekšējo mēnesi, katra mēneša 5. datumā tiks nosūtītas novada koordinatoram un VISC.
  • Individuālās atskaites grāmatvedībai

 

Plānotie uzlabojumi:

  •  Nodarbību kopēšana – lai atvieglotu nodarbību izveidošanu.
  • “Tēmu špikeri”.

 

 

Nodarbības pievienošana

 

1. Jāatver konsultāciju sadaļa un jāspiež “Pievienot konsultāciju”.

 

2. Jāizvēlas SAM832 Nodarbība.

3. Jāizvēlas viens pedagogs.

4. Jāizvēlas viens SAM832 priekšmets.

5. Jāizvēlas nodarbības datums.

6. Jāievada stundu skaits (vesels skaitlis).

 

 

 

 7. Jāievada nodarbības tēma un jāizvēlas studenti (šis papildus solis tikai administrātoriem).

8. Jāievada tēma atbilstoša projektā noteiktajām! Pasākuma nosaukums un aktuālais no metodoloģijas

9. Jāizvēlas nodarbībai studenti.

 

Kopējā atskaite

 

1. Jāatver konsultāciju sadaļa Jāspiež “SAM832 atskaite”.

2. Jāizvēlas atskaites periods.

3. Jāizvēlas pedagogi ( skolotāji atskaiti varēs izgūt tikai par sevi)

4. Jāizvēlas SAM832 priekšmeti.

 

Atskaite ir īpaši pielāgota projekta prasībām un VISC ir apstiprinājis tās pareizību - to nedrīkst rediģēt.

Katra tekošā mēneša 5. datumā atskaiti par iepriekšējo mēnesi jānosūtīt VISC uz epastu atskaites@832.visc.gov.lv

Ir vēl jautājumi? Nosūtīt pieprasījumu

0 Komentāri

Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.
Powered by Zendesk